← Terug naar actueel

Leren van de Corona-tijd

dienst • 0 min. leestijd

Wat kan je leren over effectief samenwerken binnen jouw organisatie tijdens deze corona-periode? Wat kan je leren over goed werkgeverschap? Hoe kun je in een crisis als organisatie goed blijven functioneren?

Ben jij op dit moment bezig met innovaties binnen jouw organisatie? Wil je reorganiseren of ben je bezig met een nieuw pand? Op dit moment vinden er enorm veel veranderingen plaats door de maatregelen rondom Corona. We kunnen hier waardevolle dingen van leren waar we in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.

Wil jij  leren over jouw organisatie in deze bijzondere tijd en sterker uit deze crisis komen? Doe samen met ons onderzoek!

Waarom doen we onderzoek en hoe?

Met dit onderzoek gaan we in op de belevingswereld van de doelgroep. Met kwalitatief onderzoek halen we geen exacte cijfers op. Hier gaat het juist om de diepere motivaties van de ervaringen en behoeftes van mensen, zodat je daar op een passende manier mee om kan gaan. De onderzoeksmethode die we hiervoor gebruiken is Context Mapping. Een kwalitatieve methode die we digitaal inzetten.

Context Mapping

Context Mapping is ontwikkeld door de TU Delft en onderzoekt de alledaagse ervaringen en behoeftes vanuit het perspectief van de doelgroep. Om te begrijpen welke behoeftes de gebruiker heeft, worden alledaagse handelingen en ervaringen in kaart gebracht. De gebruiker is immers de expert over zijn/ haar ervaringen.

Het proces van Context Mapping bestaat uit drie delen, die op verschillende manieren kunnen worden ingevuld:

Voordelen Context Mapping

Hoe passen we Context Mapping in dit onderzoek toe? 

 

Intake

Het traject start met een intake gesprek met de werkgever(s) om kennis te maken en het proces

in te plannen. Tijdens deze intake bepalen we de doelen, zodat wij de juiste tools kunnen inzetten voor het onderzoek. Ook bepalen we de groep van doelpersonen die meedoet aan het onderzoek om een representatief beeld te krijgen binnen het vraagstuk/ doel van jouw organisatie.

Sensitizing

Het onderzoek begint met het sensitizing deel om de doelpersoon bewust te maken van alledaagse handelingen, ervaringen en behoeftes. Aan de hand van kleine opdrachtjes die werknemers gedurende een week (5-15 min per dag) uitvoeren, brengen we de context in beeld. Wat maakt een medewerker mee op een dag? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen? Waar zitten behoeftes?

Interview

Aan het eind van de week houden we individuele interviews om terug te blikken op wat er die week gebeurd is.

Analyseren en Valideren

Zeewaardig analyseert deze gevonden informatie en ontwikkelt naar aanleiding hiervan inzichten. Deze inzichten valideren we door deze terug te koppelen naar de doelgroep.

Ideeën genereren: generatieve sessie

Tijdens een generatieve sessie met de deelnemers bedenken we ideeën naar aanleiding van de gevonden inzichten. Hiervoor zetten we verschillende tools in om samen de vertaalslag te maken van inzichten naar ideeën.

Opleveren

De gevonden ideeën worden door Zeewaardig verder ontwikkeld tot concrete stappen, oplossingen of concepten.

Meer weten over een waardevol onderzoek tijdens de Corona-tijd?

Mail Bjørnof    Download de onepager