← Terug naar actueel

Wijkvisie Toolkit

dienst • 0 min. leestijd

Ga aan de slag voor de toekomst van je wijk en bouw samen een inclusieve wijkvisie

Met de wijkvisie toolkit gaan we samen aan de slag voor de toekomst van jouw wijk. Elke wijk bestaat uit allerlei bewoners en partijen met verschillende perspectieven over hun wijk. Met behulp van een participatief proces komen we samen achter de behoeftes en wensen van de verschillende bewoners en betrokkenen. Die behoeftes worden door bewoners en gemeente gebundeld en als basis gebruikt voor een inclusieve wijkvisie waar de bewoners achter staan. Zo werken we aan een duurzame toekomst en relatie tussen de gemeente en de wijk.

Wat is een wijkvisie precies?

In een wijkvisie worden de behoeftes van de bewoners over uiteenlopende thema’s vastgelegd aan de hand van uitgangspunten en principes. De visie kan worden gebruikt als onderlegger in de besluitvorming voor nieuwe initiatieven voor in de wijk. Zo weet je hoe dat nieuwe parkje eruit moet gaan zien  Dit is gunstig zowel voor de gemeente als voor de bewoners!of welke subsidie voor de energietransitie aansluit bij de wensen van de bewoners. De ontwikkeling van de wijkvisie gebeurt op een participatieve en creatieve manier. We creëren het vertrouwen dat het wordt doorgepakt.

Wanneer een wijkvisie?

Er zijn veel verschillende aanleidingen om met een wijkvisie aan de slag te gaan. Je staat als wijk bijvoorbeeld voor complexe uitdagingen zoals verduurzaming, klimaatadaptatie of de energietransitie. Of misschien is de wijk toe aan vitalisering. Verder kan een wijkvisie helpen als er problematieken zijn op sociaal vlak in de wijk of wanneer er onenigheid is over bepaalde onderwerpen. Ook is het een goede manier om te werken aan de aankomende omgevingswet. Wij geloven erin dat iedere wijk baat heeft bij een wijkvisie.

Waarom een wijkvisie?

Relevantie gemeente – De wijkvisie als leerproces

De ontwikkeling van de wijkvisie is bovendien een uitstekende manier om als gemeente meer te leren over het creatieve ontwerpproces en het faciliteren hiervan. We nemen de gemeente mee in onze aanpak, stellen de gebruikte materialen beschikbaar en geven het vertrouwen om het in de toekomst zelf te doen Leren door te doen is één van onze principes. Deze leerervaring kan vervolgens worden ingezet ten behoeve van andere uitdagingen van  de gemeente.

Relevantie bewoners – werk samen

Alle bewoners van de wijk krijgen de mogelijkheid om mee te werken aan de wijkvisie. Voor de bewoners is de ontwikkeling van de wijkvisie een goede manier om een fijne samenwerking aan te gaan met elkaar en de gemeente zodat er meer samenhorigheid tussen de bewoners onderling en de gemeente ontstaat. We zorgen ervoor dat de bewoner zich gehoord voelt en de gemeente luistert. Het initiatief komt niet in een la terecht, maar wordt ontwikkeld op een manier dat het een bruikbaar document is. De wijkvisie zorgt voor een duidelijk toekomstplan op basis van de wensen van de bewoners. Zo weet je wat in de aankomende tijd in jouw wijk kan verwachten.

Mogelijke aanpak

Kick-off: Samen van start!

We beginnen met een kick-off waar we kennismaken en samen het proces zullen vormgegeven. Zo komen we allemaal op één lijn.

Workshop: Leren over waarderend onderzoek

In de eerste workshop leren de deelnemers over ontwerpen en faciliteren. Ze worden klaargestoomd voor het aankomende proces en het doen van waarderend onderzoek.  De basis voor een goed resultaat Waar moet je op letten tijdens een kwalitatief interview, hoe zorgt je ervoor dat je interessante informatie ophaalt en hoe stel je de juiste vragen? Tijdens de workshop gaan we dit oefenen zodat de deelnemers er vertrouwd in voelen.

Waarderend onderzoek: Het veld in

De deelnemers van de workshop gaan het veld in en gaan interviews uitvoeren. In het onderzoek worden inzichten opgehaald over de behoeftes, de beleving en ervaringen uit de wijk bij vele bewoners. Doordat de deelnemers het zelf doen komen ze er helemaal in.

Analyse: Wat zij de kansen en uitdagingen?

We analyseren de resultaten van het onderzoek om zo tot hoofdthema’s voor de visie te komen. We beginnen met een onderbuikanalyse: wat is je het meest bijgebleven? We gaan onder andere aan de slag met heel veel post-its! Daarna gaan we dieper in op de thema’s en worden de wensen en behoeftes van de bewoners vastgelegd.

Wijkvalidatie: Zijn we op de goede weg?

We geven de inzichten terug aan de wijk. Zijn alle bewoners het eens met de thema’s en de inzichten die zijn gevonden? Bijvoorbeeld met pop-up wagens door de wijk Zo kunnen we thema’s prioriteit geven en aanscherpen.

Creatieve sessie: De visie bouwen

Samen zullen we op een creatieve manier concrete oplossingen en principes ontwikkelen voor in de wijkvisie. De groep wordt verdeeld in de hoofdthema’s en gaan daar een toekomstplan voor ontwerpen. Hoe ziet de wijk er in 2030 uit? Dit wordt gebouwd met behulp van LEGO. Er wordt een verhaal ontwikkeld over waarom jouw wijk in 2030 een prijs heeft gewonnen om zo de ideeën te presenteren aan de andere groepen.

Ik was met een heel ander idee hier naar toegekomen, dat we zouden aanhoren wat er zou gebeuren, maar we zijn gewoon heel erg actief betrokken geweest en enthousiast gemaakt om mee te denken over de nieuwe wijkvisie 2030.

– Bewoner Sparrenburg

Afsluiting: Afronden in stijl

De hoofdthema’s worden verder uitgewerkt. De wijkvisie wordt overgedragen en we maken een stappenplan voor de implementatie van de visie zodat de wijk er echt op vooruit zal gaan. We maken er een gezellige afsluiting van en reflecteren op het proces.

Het resultaat

Het eindresultaat is een overzicht van de wensen en behoeftes en aan de hand daarvan concrete uitgangspunten en principes van de wijk over thema’s die de bewoners belangrijk vinden. Dit overzicht kan worden gebruikt als onderlegger voor verdere besluitvorming in de wijk. Hierdoor worden beslissingen gemaakt op basis van de behoefte van de bewoners. Dit maakt dat besluiten beter, simpeler en sneller worden gemaakt. De vorm van het eindresultaat staat nog open. Misschien wordt het een schets, een filmpje of een geschreven document. Samen kijken we naar wat geschikt is voor de specifieke wijk.

Kijk hoe de wijkvisie al eerder is ontwikkeld!
Sparrenburg

Het is hier juist om hoe de hele wijk erover denkt. Dus hoe begeleiden we nou een proces waarbij we de input van de bewoners boven water halen.

– Wilco Dona, projectgroep Sparrenburg

Wat bieden wij?

We gaan graag met jullie de uitdaging aan om tot een inclusieve wijkvisie te komen. We hebben ervaren facilitators die het proces begeleiden Neem een kijkje naar onze bemanning en ontwerpers die meedenken aan ideeën voor goede en creatieve oplossingen. We leveren de aanpak en materialen die tijdens het proces nodig zijn en die dan later ook gebruikt kunnen worden. 

We springen in waar de wijk zelf vindt dat we nodig zijn, zo is er voor iedere wijk een gepersonaliseerde samenwerking tussen ons en de verschillende partijen. 

Geïnteresseerd?

Wil jij in jouw wijk aan de slag? Benieuwd naar mogelijkheden? Neem contact op voor een gratis intake gesprek!

Mail Maarten

Of kijk op: www.wijkvisietoolkit.nl