Are we making impact - tool - Eikakkerhoeven
← Terug naar actueel

Are we making impact?

dienst • 0 min. leestijd

Veel van Zeewaardigs werk omvat participatief ontwerpen. Bij deze processen betrekken wij burgers en andere belanghebbenden omdat wij vinden dat zij het recht hebben om betrokken te zijn bij zaken die hun leven en leefomgeving raken. Zo geven we ze een stem en ’empoweren’ we ze. Toch vragen we ons steeds vaker af hoe we kunnen aantonen of we daadwerkelijk het verschil maken. Daarom hebben we Marije Markensteijn gevraagd deze vraag te onderzoeken in haar afstudeerproject voor de master Strategic Product Design aan de TU Delft. Ze onderzocht de maatschappelijke impact van participatieve ontwerpprojecten in de stedelijke context en hoe deze impact kan worden aangetoond. Met als resultaat de tool ‘Are we making impact?’ Download de tool onderaan deze pagina.

De tool

De tool helpt om te kijken naar de impact die je op deelnemers kunt maken door het concept van ’empowered burgerschap’ te hanteren. Empowered burgerschap kan worden opgevat als een onderliggend doel in participatieprojecten en verwijst naar het vermogen van mensen om controle over hun leven te nemen en op te komen voor hun rechten, terwijl ze hun collectieve positie binnen een gemeenschap erkennen. Daarnaast beschrijft de tool drie belangrijke aspecten die van invloed zijn op de potentiële impact die je kunt creëren voor deelnemers: de positie en rol van deelnemers, tijd en het soort project. Ten slotte biedt de tool een stappenplan om impact in participatieprojecten aan te tonen.

complexe problmen samen oplossen spiegel

DIY: begin morgen met ontwerpen voor vertrouwen

Zowel de tool (en bijbehorende scriptie) bieden praktische hulp en diepgaande kennis. Het heeft echter tijd nodig om te lezen en in je werk te integreren. De volgende richtlijnen helpen je om te beginnen met ontwerpen voor vertrouwen van morgen:

Relatie met vertrouwen

Wederzijds begrip

Wederzijds begrip draagt ​​bij aan de ontwikkeling van empowered burgerschap. Het ondersteunt de groei van competenties op het gebied van verantwoord burgerschap. Burgers zijn daardoor beter in staat om vanuit een collectief perspectief te handelen.

Gelijk speelveld

Om burgers mondiger te maken, is het van cruciaal belang om zowel te focussen op hoeveel stem en keuzevrijheid mensen voelen als op de kansenstructuur die ze hebben. Om kansen voor mensen te maximaliseren, is het belangrijk om te ontwerpen voor toegankelijkheid (van sessies, platform, etc.) en een gelijk speelveld te creëren.

Positieve invloed

De tool biedt een kader voor de impact van participatieve projecten. De tool helpt bij het creëren van bewustzijn, helpt je om andere en weloverwogen beslissingen te nemen en te evalueren of je een verschil maakt. Door continu impact te meten, kunnen we leren en verbeteren en meer positieve impact maken met ons werk.

Meer positieve impact maken met je participatieproject?

Download de tool: Are we making impact?

 

Vragen over ‘Are we making impact?’?

Heb je vragen over de tool of kunnen we en met je meedenken hoe de tool in te zetten binnen jouw project? Neem dan contact op met Marije via marije@zeewaardig.com.