← Terug naar actueel

Basisschoolleerkrachten en -leerlingen maken zelf mediakunstonderwijs

24 July 2019 0 min. leestijd

De uitdaging

Mediakunst, een kunstdiscipline die gebruik maakt van nieuwe media en technologie, kan een rol kan spelen in het behalen van verschillende onderwijsdoelen en volwaardig onderdeel zijn van het lesprogramma. Leerkrachten vinden het moeilijk om mediakunst op die manier te gebruiken in de klas.

“Hoe kunnen we mediakunst verweven in het basisschool curriculum, zodat leerkrachten ervaringen opdoen hoe ze mediakunst in de klas kunnen gebruiken. Met de wens om deze uitdaging aan te gaan met Design Thinking kwam Kunst Centraal, de provinciale organisatie in Utrecht voor kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs, bij Zeewaardig.

Onze oplossing

Samen met Kunst Centraal hebben we het driejarig traject ‘Maak het met mediakunst’ ontworpen. Hierin ontwerpen scholen vanuit hun eigen behoefte lesactiviteiten. Door leerkrachten te betrekken bij het ontwerpproces ontstaat onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van leerlingen en werkt in de klas.

‘Maak het met mediakunst’ is een co-creatieproces waarbij ook culturele partners en mediakunstenaars betrokken worden. Culturele partners kennen het creatieve netwerk van de provincie en verrijken daarmee het ontwerpproces. Door mee te doen in het traject worden ze onderdeel van de oplossing waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt. Mediakunstenaars worden betrokken om te inspireren. Bovendien hebben ze kennis van technische mogelijkheden en bestaande tools om de ideeën tot werkelijkheid te brengen.

Wij willen leerlingen en leerkrachten betrekken bij het ontwikkelen van mediakunstonderwijs.

Onze aanpak

Co-creatie

Drie scholen doorlopen vanaf januari 2019 vier keer het ontwerpproces waar telkens een lesactiviteit uitkomt. De eerste keer worden de scholen intensief begeleid door Zeewaardig. We zijn begonnen met de visie en leerdoelen van de school en het verkennen van mediakunst. Na het bedenken van lesactiviteiten, hebben de scholen deze met behulp van prototyping getest met leerlingen. In juli 2019 heeft iedere school zijn eerste lesactiviteit en resultaten van de test gedeeld met de andere scholen. Vanaf september 2019 doorlopen de scholen het ontwerpproces nog drie keer. Voorjaar 2020 zullen er ongeveer 12 lesactiviteiten zijn ontworpen.

 

Foto’s van de prototypetest van de lesactiviteit ‘Speurbeurt’. Leerlingen vertellen hun spreekbeurt aan de hand van een speurtocht. Ze geven hints in de vorm van vragen, geluidsfragmenten en beeldmateriaal.

Doorontwikkeling

De ontworpen lesactiviteiten worden door een professionele onderwijsontwikkelaar uitgewerkt tot lesplannen die door scholen naar eigen inzicht aangepast kunnen worden.

Testen en Leren Beta

Vanaf september 2020 worden deze lesplannen gedurende een jaar getest door zeven scholen.

Oplevering

Op basis van inzichten van de scholen worden de lesplannen verbeterd en najaar 2021 overdraagbaar gemaakt zodat ze beschikbaar zijn voor een groot publiek.

Betrokkenen