Oplevering klantonderzoek bibliotheek Helmond de Peel
← Terug naar actueel

De bibliotheek van de toekomst voor Helmond en omgeving

21 July 2023 0 min. leestijd

Welke behoeften hebben (niet)-gebruikers van de bibliotheek? Hoe kan de dienstverlening beter aansluiten op de behoeften van de (potentiële) gebruikers? En wat betekent dit voor de bibliotheek van de toekomst? Dit zijn de vragen waar Zeewaardig samen met de Bibliotheek Helmond-Peel van augustus 2022 tot en met april 2023 mee aan de slag is gegaan.  

Om de huidige en toekomstige dienstverlening aan te laten sluiten bij de behoeftes van de mensen in de regio wil de bibliotheek:

Om hier antwoord op te krijgen zijn er verschillende kwalitatieve onderzoeksvormen in en rondom de Bibliotheken in Helmond en de Peel uitgevoerd. Na het ophalen van de inzichten zijn deze vertaald naar kansen voor de toekomstige bibliotheek.

Aanpak

Met het uitvoeren van dit onderzoek zien we meteen de kans om de bibliotheek meer zichtbaar te laten zijn en naar buiten toe te treden. Hiermee wordt gedoeld op meer betrokkenheid en verbondenheid tussen de bibliotheek en de inwoners van Helmond, Someren, Deurne en Asten. De onderzoeksvormen zijn dan ook met dit uitgangspunt vormgegeven. Daarnaast kom je, door op straat onderzoek te doen, ook in contact met mensen die je niet zo snel in de bibliotheek zal treffen. En je geeft iedereen op een laagdrempelige en toegankelijke manier de ruimte om in gesprek te gaan.

Beeldonderzoek: Welk beeld hebben mensen van de Bibliotheek Helmond-Peel?

Beeldonderzoek Bibliotheek Helmond-dePeel

Voor dit eerste onderzoek hebben we gebruikgemaakt van een paneel met 16 verschillende afbeeldingen als gespreksstarter. Voorbijgangers werd gevraagd welk ‘beeld’ ze bij de Bibliotheek Helmond-Peel vinden passen en waarom zij deze associatie hebben. De motivatie van deze keuze werd op de achterkant van de gekozen kaart geschreven. Dit onderzoek hebben we in Asten, Someren, Deurne en Helmond uitgevoerd.

“Het leukste waren toch wel de gesprekken op straat met mensen over de bibliotheek. Verrassend hoe betrokken mensen zijn bij de bibliotheek, ook als ze er niet of nauwelijks gebruik van maken. De bijeenkomsten met collega’s en het netwerk waren ook inspirerend, met mooie en effectieve inzichten voor de toekomst.”

– Robin Verleisdonk, Directeur-Bestuurder bij Bibliotheek Helmond-Peel

Beeldonderzoek samen met medewerkers bibliotheek

Beeldonderzoek samen met Robin Verleisdonk (directeur-bestuurder) en Ank Mooren (Manager Maatschappelijke Bibliotheek) van Bibliotheek Helmond-De Peel

Wanneer de panelen niet op straat werden gebruikt, stonden ze in de vier vestigingen van de Bibliotheek Helmond-Peel. Bezoekers van de bibliotheek konden zo ook zelfstandig deelnemen aan dit onderzoek.

Beeldonderzoek in de bibliotheek

 

Tijdens dit beeldonderzoek kwamen vier thema’s naar voren: rust, school, kinderen en inspireren. Daarnaast hebben we diverse inzichten opgehaald die we hebben omgezet naar inzichtkaarten. Kaarten die inzicht geven over het gedrag, de behoeften en frustraties van mensen. Deze kaarten laten ook zien waar mensen drempels ervaren. 

Bij een kaart met een woestijn met een blauwe lucht beschrijft een vrouw van 23 jaar: “Dit is een oase van rust, mijn beeld van de bibliotheek is heel rustig”

Beeldonderzoek Bibliotheek Helmond-De Peel

 

Boekenkaststellingen: Toetsen van de inzichten

In een tweede onderzoeksronde valideren we de uitkomsten van het eerste onderzoek. Dit deden we aan de hand van een boekenkast met stellingen waarmee we de straat op gingen. Voorbijgangers konden aangeven of ze het eens of oneens waren met de stellingen door een groen of rood boek in de kast te plaatsen. In deze gesprekken vroegen we verder door op behoeftes van bewoners voor de bibliotheek.


Co-creatie: Aan de slag met kansen

Zeewaardig maakte aan het eind van het onderzoek een vertaalslag naar kansrijke ontwerpvragen met al een eerste oplossingsrichting per ontwerpvraag. Vervolgens zijn we in co-creatie met medewerkers en het netwerk van de bibliotheek aan de slag gegaan en de ontwerpvragen en kansen omgezet naar concrete ideeën. Daarbij benoemde ook iedereen wat er kan worden bijgedragen vanuit de verschillende posities en hun eigen rol.

Resultaat

Alle resultaten zijn gebundeld in 6 grote posters die in de bibliotheek worden opgehangen. Een heel mooi startpunt voor de bibliotheek van de toekomst.Ben je benieuwd naar de volledige resultaten? Kijk dan op: https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/dam/overons/Klantonderzoek2023/2–bibliotheek-helmond-peel–resultaten-onderzoek.pdf

Op basis van de posters is de bibliotheek zelf aan de slag gegaan. Ze hebben niet stilgezeten en de resultaten gebundeld op hun website. Hierbij hebben ze per inzicht ook een oproep geplaatst met de vraag of mensen nog verder willen meedenken en helpen om de ideeën te realiseren.

In september gaan ze tijdens een personeelsbijeenkomst aan de slag om vervolgacties te bepalen. De opgeleverde posters dienen hiervoor als startpunt. En deze zullen na de bijeenkomst ook mooie plekken krijgen bij de werkplekken in de bibliotheek zodat medewerkers regelmatig herinnerd worden aan de inzichten. Parallel hieraan zijn ook de eerste inzichten al gebruikt voor een schets van de nieuwe inrichting van de bibliotheek in Helmond.

Kortom, de bibliotheek is voortvarend aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. Goed bezig!

Ik zou Zeewaardig omschrijven als een verfrissende en professionele organisatie, die je zeker moet benaderen als je op een interactieve en leuke manier meer inzicht wilt verkrijgen in de behoeften en ervaringen van je gebruikers. Die staan centraal en jullie gaan er écht mee in gesprek.

– Robin Verleisdonk, Directeur-Bestuurder bij Bibliotheek Helmond-Peel

Betrokkenen