← Terug naar actueel

De behoefte van je klant en waarde van je concept testen met een onepager als prototype

12 June 2020 0 min. leestijd

Een team van Rafiki RAMS en Rechtsdraaiende Organisatie ziet mogelijkheid in het opschalen van de Ideeën Coöperatie. Een aanpak om medewerkers te faciliteren in het ontwikkelen van hun ideeën om hun eigen werkzaamheden te optimaliseren. Aan de hand van een onepager scherpten we de essentie van het concept aan en testten we welke waarde mogelijke klanten daar eigenlijk in zien. Op die manier hebben we geleerd welke aspecten van de Ideeën Coöperatie resoneren bij mogelijke klanten.

De vraag

Bij Rijkswaterstaat en Nedtrain bleek de de filosofie achter de ideeën coöperatie al een groot succes. Het concept staat dus al en is nu klaar om ook binnen andere organisaties geïmplementeerd te worden. “We denken te weten welke behoefte er speelt bij organisaties, maar klopt dit wel? En zijn de principes van de Ideeën Coöperatie begrijpelijk en resoneren ze ook bij onze mogelijke klanten?” Met die vragen kwam een team van collega’s van Rafiki RAMS en Rechtsdraaiende Organisatie bij Zeewaardig. Wij gaan daar natuurlijk graag samen mee aan de slag.

Onze aanpak

Bij een dergelijke vraag, denken wij direct: op onderzoek uit, naar buiten. In plaats van vanachter je bureau te bedenken wat klanten interessant zouden kunnen vinden aan de Ideeën Coöperatie. Je kan het ze beter gewoon vragen en daarom zijn we aan de slag gegaan met een Online Innovatie Sprint. In drie korte sessies met huiswerk tussendoor kwamen we tot inzichten over de waarde die de klant in het concept ziet. Op die manier is het concept aangescherpt en het verhaal naar klanten nog passender gemaakt.

Een strategische sessie die online toch doorgang kon vinden blijkt met virtuele post its, Murals en design thinking een unieke leerervaring en innovatie in zichzelf te zijn. – Paul van Mechelen (Rafiki RAMS)

Deel 1 – Essentie bepalen en onepager 1.0

In de eerste bijeenkomstDe bijeenkomsten vonden digitaal plaats via Whereby en MURALhebben we ieders visie op de Ideeën Coöperatie gedeeld en samengebracht. Het is belangrijk alle neuzen dezelfde kant op te hebben en gezamenlijk, door elkaar kritisch te bevragen, tot de essentie van het concept te komen. Vervolgens hebben we bepaald wat het doel van het onderzoek is: wat willen we nou écht te weten komen van die mogelijke  klant? In kleine groepjes zijn we aan de slag gegaan om verschillende versies van een onepager op te stellen. In de onepager hebben we de deelnemers uitgedaagd de reden voor het implementeren van een Ideeën Coöperatie en de aanpak kort en bondig te beschrijven. We sloten af met het delen van de onepagers en het elkaar voorzien van feedback.

Huiswerk

Ter voorbereiding op de tweede sessie hebben we de volgende versie van de onepagers opgesteld. Door een eenvoudig maar strak format op te stellen in een samenwerkdocumentWe stellen bijvoorbeeld een google slide of MURAL op waarin we gezamenlijk kunnen werken. Door text styles en ruimte voor afbeeldingen te reserveren, ziet het er direct professioneel uit kon zowel de klant als Zeewaardig een steentje bijdragen aan deze versie.

Deel 2 – Onepagers verbeteren en onderzoek voorbereiden

Tijdens het tweede deel hebben we de nieuwe onepager nog eens kritisch bekeken en verbeterpunten vastgesteld. Vervolgens zijn de onderzoeksvragen, de te testen aannames bepaald en hebben we in kleine teams de prototypetest voorbereid: team 1 schreef het onderzoeksscript terwijl team 2 een verbeterslag op de onepager maakte. We sloten af met het plannen van verschillende onderzoeken: wat zijn nou goede respondenten om te bevragen, wie neemt het interview af en wie observeert?

Deel 3 –  Prototype testen en leren

De interviews worden in de komende weken uitgevoerd. Onze aanpak en ervaringen volgen.

Wordt vervolgd…

Betrokkenen