Service Design Leergang banner
← Terug naar actueel

De Service Design Leergang

1 September 2015 • Gemeente Rotterdam 0 min. leestijd

De Gemeente Rotterdam wil haar dienstverlening richten op de behoeften van inwoners, ondernemers en andere doelgroepen in de stad. Aan de hand van drie verschillende, actuele casussen leerden twaalf ambtenaren te werken met een service design toolkit. Zo kan de Gemeente Rotterdam toekomstige projecten op eenzelfde manier aanpakken.

Wij willen leren hoe we service design kunnen gebruiken in het ontwikkelen van onze dienstverlening.

De Gemeente Rotterdam wilde onderzoeken hoe zij service design kan inzetten om stakeholdergerichter te gaan werken. Ze wilde ambtenaren trainen ontwerpprincipes zodat zij deze in hun eigen projecten kunnen toepassen, met behulp van een door ons ontwikkelde service design toolkit.

Aanpak

Service design leer je vooral door het te doen, daarom hebben we in vier werksessies de groep ambtenaren methoden binnen service design laten ervaren. Door een compleet ontwerpproces van onderzoek tot het testen van een concept te doorlopen, kon de toolkit meteen binnen een realistische casus worden toegepast.

Service Design Leergang Introductie

Introductie in service design

Na een korte introductie startten we met een snelcursus tekenen, want het visualiseren van je ideeën is een belangrijk onderdeel van service design. Daarna hebben we met behulp van een stakeholder map en een customer journey de drie casussen voor de volgende sessies uitgediept en gedefinieerd.

Service Design Leergang onderzoek

Onderzoek en analyse

Per casus is een onderzoekssessie uitgevoerd. Afhankelijk van de doelstelling is per casus door de deelnemers een co-creatie of generatief onderzoek opgezet en uitgevoerd.

Service Design Leergang Service Design leergang expositie

Brainstorm en prototype

Met de inzichten uit hun eigen onderzoek, hebben de deelnemers ideeën voor hun casus bedacht en deze uitgewerkt tot een concept. Door een eenvoudig prototype te maken, konden ze hun idee meteen valideren.

Delen in de gemeente

Tijdens afsluitende presentaties werden de geleerde principes van service design en de ideeën voor de casussen gedeeld met collega’s van de Gemeente Rotterdam.

Resultaat

Betrokkenen

We hebben een groep ambtenaren van de Gemeente Rotterdam wegwijs gemaakt in de principes van service design.