← Terug naar actueel

De weg naar een preventievisie voor Gemeente Boekel

11 January 2024 0 min. leestijd

De gemeente Boekel heeft als doel gesteld ervoor te zorgen dat al haar inwoners een gezond, gelukkig en actief leven kunnen leiden. Maar wat betekent een gezond, gelukkig en actief leven eigenlijk? En wat is er voor nodig om toe te werken naar dit doel? Met die vragen zijn we samen met de gemeente en BMC aan de slag gegaan om toe te werken naar de preventievisie van gemeente Boekel: Goed Beter Boekel!

De aanpak: Van de leefwereld van inwoners naar een passende visie

Als gezamenlijk team van de gemeente, BMC en Zeewaardig  bedachten we een aanpak waarin we parallel aan elkaar verschillende groepen konden betrekken. We zagen hiervoor drie belangrijke groepen betrokkenen:

Zeewaardig was gedurende dit project gefocust op het betrekken van de inwoners terwijl BMC verantwoordelijk was voor het meenemen van de interne gemeentelijke organisatie en het betrekken van netwerkpartners.

“Het enthousiasme dat jullie uitstralen tijdens het hele proces. Out of the box denken en ons vragen terugstellen. De korte lijnen en het informele contact met elkaar gedurende deze periode.”

– Gemeente Boekel

Whatsapp onderzoek: Wat past er bij gezond, gelukkig en actief leven?

In dit project begonnen we met het kenbaar maken van de intentie van de gemeente om samen met netwerkpartners en inwoners een toekomstbeeld (visie) op preventie te ontwikkelen. We bedachten de naam Goed Beter Boekel! Alle inwoners van Boekel ontvingen een flyer in de bus. Hierin vroegen we inwoners om foto’s van plekken of dingen in te sturen per mail of Whatsapp die zij vinden passen bij een gezond, gelukkig en actief leven. Daarnaast plaatsten we op diverse social media kanalen berichten en kwam Goed Beter Boekel! terug in het plaatselijke blaadje.

Parallel aan deze aankondiging ging BMC aan de slag om samen met de gemeente te inventariseren welke netwerkpartners en interne stakeholders betrokken moesten worden in de komende maanden.

Verdiepende straatinterviews

De ontvangen foto’s van bewoners gaven ons een eerste beeld van hun definitie van gezond, gelukkig en actief leven. Om deze definities te verdiepen zijn we met inwoners op straat in gesprek gegaan. Dit deden we aan de hand van een bord met illustraties. Inwoners benoemde welke illustratie ze vinden passen bij dit onderwerp wat het startpunt vormde voor een verdiepend gesprek. De resultaten uit deze gesprekken gaven ons inzicht in wat nu al prettig is aan het wonen in de gemeente, maar ook mooie aanknopingspunten voor verbeteringen die het startpunt vormen voor de visie.

Analyse sessie met netwerkpartners

Nadat we de ruwe data van de interviews geanalyseerd hadden, zijn we samen met netwerkpartners, BMC en de gemeente tot conclusies gekomen tijdens een gezamenlijke analyse sessie. Belangrijke thema’s die naar voren kwamen zijn de fysieke en mentale gezondheid, leefomgeving en voorzieningen en activiteiten en sociaal leven. Dankzij de opbrengsten van deze stappen uit het ontwerpproces kon de gemeente aan de slag met het verwoorden van hun visie.

Het toetsen van de visie

Een ruwe versie van de visie op preventie werd opgesteld. Zeewaardig werkte deze visie uit tot een praatplaat. Dankzij de praatplaat konden bewoners concreet bevraagd worden en verschillende groepen betrokkenen bereikt worden om zo de visie te toetsen en aan te scherpen.

Resultaat

Dankzij de ontwerpende aanpak is de gemeente gekomen tot een visie vanuit bewonersperspectief. Daarnaast is door de co-creatieve aanpak gewerkt aan draagvlak en samenwerking tussen de betrokken partijen. De gemeente Boekel ziet in dat ook in de toekomst deze samenwerking voortgang nodig heeft om de acties uit de visie in de praktijk te brengen. Mede doordat de visie raakt aan verschillende grote maatschappelijke uitdagingen. Tot slot ziet de gemeente dat een ontwerpende aanpak voor dit soort vraagstukken een waardevolle aanvulling is op hun participatieaanpak.

 

Wij zou Zeewaardig omschrijven als een creatieve organisatie die op een andere manier meedenkt en meewerkt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

– Gemeente Boekel

Zodra de visie is vastgesteld zal deze gepubliceerd worden op de website van Gemeente Boekel: https://www.boekel.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-welzijn-inkomen/preventie

Betrokkenen