Warmtefonds Design Sprint
← Terug naar actueel

Een toegankelijke verduurzaming van een woning voor iedereen dankzij een uitgebreide Design Sprint

24 November 2022 0 min. leestijd

Het Nationaal Warmtefonds is door de Nederlandse overheid opgericht om financieringen voor het verduurzamen van je huis voor iedereen toegankelijk te maken. Dat is een flinke uitdaging. Zeker om naast de financiële producten ook de (digitale) dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Het gaat immers om best complexe producten. Hoe zorg je ervoor dat mensen begrijpen wat voor lening ze afsluiten?

Warmtefonds Design Sprint

Onze aanpak

Om daarachter te komen zijn we samen met een team van het Warmtefonds aan de slag gegaan met een uitgebreide Design Sprint. Deze bestond uit een interviewdag opgevolgd door drie fulltime weken. Adinda was in dit project verantwoordelijk voor het faciliteren van de sprints, het uitvoeren van het onderzoek en Maarten was onderdeel van het sprintteam als UX-designer.

Design Sprint aanpak Warmtefonds

Interviewdag vooraf

De traditionele Design Sprint Ontwikkeld door Google Ventures mist een belangrijk onderdeel, namelijk goede inzichten om het sprintdoel op te kunnen baseren. Daarom zijn we dit project begonnen met een interviewdag waarin we 7 respondenten vroegen naar hun ervaringen met het huidige aanvraagproces van het Warmtefonds. Enkele respondenten hadden recent een aanvraag gedaan, anderen doorliepen de aanvraag tijdens ons interview. Zo leerden we in een dag, terwijl teamleden van het Warmtefonds meekeken, wat knelpunten en kansen zijn voor het verbeteren van het huidige proces.

Warmtefonds Design Sprint

5-daagse Design Sprint

Met de inzichten op zak startten we aan een vijfdaagse Design Sprint. Adinda in de lead als facilitator en Maarten samen met UX-designers van Online Department verantwoordelijk voor de invulling van de juiste user experience, creativiteit en ideeën. Naast alle ontwerpers sloten ook developers van Ohpen, financiële experts van Polestar Capital en de projectleider van Warmtefonds aan bij het sprintteam. Met deze mix aan expertises hadden we bijna alles in huis wat we voor deze sprint nodig hadden. Extra expertise haalden we op tijdens de expert interviews op de maandag.

Op dinsdag startten we met extra inspiratie tijdens de lightning demo’s Tijdens Lightning Demo’s inspireer je elkaar door voorbeelden van goede dienstverlening te pitchen. Dit kan in een vergelijkbare, financiële context, maar bijvoorbeeld ook de douane op Schiphol zijn. om vervolgens eerste ideeën te schetsen. Aan het eind van de dag maakten we grote keuzes zodat we op woensdag het storyboard voor het prototype uit konden werken. Op donderdag brachten we het storyboard samen in een testbaar prototype en op vrijdag stonden er wederom 5 respondenten online klaar om dit nieuwe prototype te testen.

Warmtefonds Design Sprint

Twee uitwerkweken

Na een Design Sprint heb je een gevalideerd prototype. Maar dat wil niet zeggen dat je dan klaar bent. Daarom hebben we ervoor dit project voor gekozen om na de sprint twee uitwerkweken te doen. Een uitwerkweek is een uitgeklede sprintweek waarin op maandag de focus van de week bepaald wordt op basis van de prototype test uit de voorgaande week. Wat werkte wel? En wat moet echt beter?

Vervolgens zijn Maarten en de UX-designers van Online Department samen aan de slag gegaan om de verbeteringen in het prototype door te voeren. Om ervoor te zorgen dat het sprintteam aan boord bleef en het nieuwe prototype aansloot bij de nieuwe ontwikkelingen deden we elke dag een check-in met het sprintteam. Zo bleef iedereen goed op de hoogte. De uitwerkweek sloten we af met wederom een prototype test met vijf respondenten.

Deze uitwerkweek herhaalde we na enkele weken nogmaals zodat we echt de puntjes op de i konden zetten.

Warmtefonds Design Sprint
Warmtefonds Design Sprint
Warmtefonds Design Sprint
Warmtefonds Design Sprint
Warmtefonds Design Sprint
Warmtefonds Design Sprint

Resultaat

Na drie intensieve weken zijn er enorme stappen gemaakt. Er ligt een prototype dat de basis vormt voor de implementatie door de developmentteams. Daarnaast hebben we geleerd wat wel en niet werkt aan de financiële producten, de content op de website en de interactie die klanten van het Warmtefonds verwachten met bijvoorbeeld de klantenservice.

Warmtefonds Design Sprint gebruikersonderzoekWarmtefonds Design Sprint gebruikersonderzoek

Een mooie basis om de komende tijd de het aanvraagproces te verbeteren

En het Warmtefonds ontwikkelt door. Het biedt sinds oktober namelijk ook financieringen aan voor mensen die normaal niet in aanmerking komen voor een financiering. Met voorwaarden die passen bij de situatie van de klant, zoals het niet hoeven aflossen of geen rente betalen, zorgen ervoor dat het verduurzamen van je woning echt voor bijna iedereen toegankelijk wordt.

Warmtefonds Design Sprint

Betrokkenen