Design Thinking
← Terug naar actueel

Design Thinking: De basis van onze ontwerpreis

0 min. leestijd

Design Thinking is een methodiek en denkwijze ontstaan op de Stanford D. School (Stanford University) en het ontwerpbedrijf IDEO uit San Francisco. David Kelley, een productontwerper, professor en oprichter van IDEO, was de eerste die deze term gebruikte. Design Thinking vormt ook de basis van de werkwijze die we bij Zeewaardig hanteren.

Design Thinking helpt om:

Bij Zeewaardig hebben we deze methode vertaald naar onderstaande ontwerpreis. Een reis die niet lineair is en waarin je regelmatig stapjes terug en vooruit zet:

Ontwerpreis Zeewaardig
Ontwerpreis Zeewaardig

Design Thinking principes

Zoals gezegd is Design Thinking een denkwijze. Bij deze denkwijze horen een aantal principes:


Gebruiker staat centraal

Design Thinking is erop gericht om oplossingen te bedenken voor de uiteindelijke gebruiker. Deze gebruiker staat dan ook centraal in het proces en betrek je op zoveel mogelijk momenten.


Iteratief proces

Design Thinking is erop gericht om zo snel mogelijk ideeën te toetsen, ervan te leren en dit toe te passen in een nieuwe oplossing. Het is dus een iteratief proces dat je telkens opnieuw doorloopt om zo stapje voor stapje een beter passende oplossing te bedenken.

 


Divergeren en convergeren

Het Design Thinking proces bestaat uit de ‘double diamond’. Een aanpak waarin je divergeert (= de fase waarin je zoveel mogelijk oplossingen en ideeën bedenkt voor een vraagstuk. In deze fase gaat kwantiteit boven kwaliteit.) en convergeert (= de fase waarin je keuzes gaat maken en focus aanbrengt).


Empathie

Een principe dat samenhangt met gebruiker centraal. Empathie is het vermogen om je in te leven in de situatie van een ander. Dit perspectief heb je nodig om de gebruiker centraal te stellen en goed passende oplossingen te bedenken.


Experimenteren

Je weet pas als iets werkt wanneer je het toetst. Om het risico op oplossingen gebaseerd op aannames te verkleinen doe je zoveel mogelijk kleine experimenten. Deze experimenten zijn erop gericht om zoveel mogelijk te leren en te voorkomen dat je veel tijd stopt in een oplossing die in de praktijk niet blijkt te werken.


Holistische benadering

Een oplossing voor een vraagstuk werkt alleen wanneer het voor de gehele context van een vraagstuk werkt. Dit betekent dan ook dat je binnen Design Thinking gaat voor een holistische benadering. Je bekijkt niet alleen het directe probleem maar onderzoekt ook de context en het systeem daar omheen. Dit breng je in kaart om zo te begrijpen waar het echte probleem en dus mogelijke oplossingen liggen.


Samenwerken

Design Thinking gaat uit van een zo breed mogelijk perspectief op een vraagstuk. Samenwerken met een multidisciplinair team is daarom essentieel. Hiermee breng je direct verschillende perspectieven en ideeën binnen het team. Maar je zorgt er ook direct voor dat je een breder draagvlak voor je oplossing hebt omdat meerdere mensen binnen je organisatie hebben bijgedragen aan deze oplossing.


Oplossingsruimte

Het Design Thinking proces gaat uit van een zo breed mogelijke oplossingsruimte (divergeren) om vervolgens keuzes te maken op basis van je experimenten en wat je daaruit leerde. Deze brede oplossingsruimte is nodig om geen mogelijke oplossingen over het hoofd te zien. De denkoefeningen en methodes die toegepast worden binnen design thinking en de stappen zoals hierboven beschreven helpen je als team om deze brede oplossingsruimte op te zoeken.

Bovenstaande principes zitten verweven in onze aanpak, tools en methodes. Maar daarnaast zijn de principes, methodes en de denkwijze van Design Thinking ook erg waardevol voor jouw dagelijkse werk. Daag jezelf dan ook elke dag weer uit om eens in kleine stapjes iteratief aan de slag te gaan, te experimenteren, breder en holistischer te kijken naar een vraag of opdracht en zoek de samenwerking op met een multidisciplinair team. Je zult merken dat je daarmee tot betere oplossingen komt en je werk ook nog eens een stuk leuker wordt!