← Terug naar actueel

Een culturele leerlijn in de belevingswereld van jongeren

2 January 2019 0 min. leestijd

De uitdaging

“Hoe kunnen we een leerlijn ontwikkelen die aansluit bij de belevingswereld van jongeren?” Dat was de vraag van FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. FleCk wil het cultuuronderwijs in het vmbo structureel versterken. Hoe? Met een leerlijn waarin het bewustzijn van VMBO-leerlingen over het gebied waar ze opgroeien wordt vergoot.

Onze oplossing

Zeewaardig faciliteerde een co-creatie traject waarin docenten samen met leerlingen en lokale culturele partners een leerlijn ontwierpen. In design sprints werkten zevens middelbare scholen via een ontwerpvraag naar een prototype om te kunnen testen in de klas. Het hele traject is gebaseerd op Service Design, een creatieve methode uit de ontwerpwereld om samen met belanghebbenden complexe vragen aan te pakken.

Wij willen jongeren betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe cultuur leerlijn

Onze aanpak

Het co-creatie traject is opgedeeld in zes verschillende design sprints, verdeeld over een halfjaar. Tussen de sprints zetten scholen zelf ook stappen. Zo zijn er verschillende prototypes getest door leerlingen en aan het einde gepresenteerd aan verschillende stakeholders.

Het proces ontwerpen

Omdat de opdrachtgever ook wilde leren werken met Service Design, is het proces, en de inhoud ervan, ontwikkeld door een ontwerpteam met leden van Zeewaardig én FleCk. Zo bundelden we de kracht van professionele ontwerpers en de kennis en ervaring van FleCk op het gebied van onderwijs.

We hebben het echt helemaal samen gedaan. Het is zo’n intensieve manier van werken, we zijn al snel een hecht team geworden. – Opdrachtgever

Design Sprints

Docenten vanuit heel Flevoland namen deel aan zes verschillende design sprints op bijzondere culturele locaties in de provincie. De sprints waren agile en continu ingericht: het ontwerpproces paste zich aan de inzichten en ideeën aan die gedurende het proces ontstonden. We maakten in het proces ruimte voor verschillende routes en behoeften bij de deelnemers door een flexibele inzet van werkvormen en individuele ondersteuning. Ook betrokken we op relevante momenten tijdens de sprints verschillende stakeholders. Door het proces op deze manier in te richten sloten we aan bij de behoeften van scholen, konden we de oplossingsruimte vergroten en creërden we draagvlak voor nieuwe ideeën.

We pakken nooit echt door. Nu hadden we de gelegenheid om de diepte in te gaan en mooie plannen te maken. – Schoolleider

Prototypes

Ideeën zijn vroeg en vaak in het proces getest met leerlingen. Dit werd gedaan met experimenten, prototypes en gebruikerstests. Door zo de waarde van een oplossing te testen, werd snel duidelijk of investeringen in tijd en geld zinvol werden besteed. Waar nodig kon er makkelijk bijgestuurd worden. Na de laatste sprint had elke school een eerste prototype van een cultuurleerlijn. Aansluitend aan deze sprint vond er een mini-symposium plaats; een presentatie van de prototypes voor de schoolleiders en de provincie Flevoland.

De school moet dit veel vaker doen! – VMBO-leerling

De resultaten

We hebben nog vijf projecten lopen en alles begint nu met ontwerpen – opdrachtgever

De betrokkenen

Samen met FleCk ontwierp Zeewaardig het co-creatie traject voor de cultuurleerlijn in provincie Flevoland.  Zeven middelbare scholen namen deel aan de design sprints, waarbij vele leerlingen en lokale partners betrokken waren.