Online Sprints Corona-tijd
← Terug naar actueel

In een sprint testen en leren over remote-gebruikersonderzoek met statushouders

21 April 2020 0 min. leestijd

Gemeente Amsterdam betrekt haar statushouders bij het ontwikkelen van een nieuw intake-traject dat wordt doorlopen wanneer ze in Amsterdam komen wonen. Tijdens de corona-crisis zijn we met een online innovatie sprint aan de slag gegaan om onderzoeksvormen te bedenken en testen zodat, ook op afstand, statushouders betrokken kunnen worden in het proces.

De uitdaging

Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Het Innovatielab Sociaal van de gemeente Amsterdam helpt mee met de ontwikkeling van een nieuw intake traject voor statushouders die in de stad komen wonen. Om tot een goede oplossing te komen, worden statushouders betrokken in de ontwikkeling. Statushouders wordt bijvoorbeeld gevraagd wat zij van de huidige intake vinden en wat beter zou kunnen. Echter, door de corona-crisis is het niet mogelijk dezelfde onderzoeksvormen (interviews) te blijven gebruiken. In een Online Innovatie Sprint is het Innovatielab samen met Zeewaardig op zoek gegaan naar passende vormen van gebruikersonderzoek-op-afstand.

Onze aanpak

De gemeente wil snel aan de slag kunnen met het betrekken van de statushouders. Daarom hebben we ervoor gekozen een Online Innovatie Sprint te doen. Met die aanpak werk je digitaal samen om in een uur of 9 te brainstormen, prototypen, testen en leren. De sprint is verdeeld over drie kortere sessies zodat het vol te houden is en makkelijker in te plannen voor ieders thuissituatie. Bovendien geeft het ruimte tussen de sessies door om nog eens terug te kijken of voorwerk te doen.

Digitaal samenwerken vergt naast kortere sessies nog wat andere aandachtspunten. Om de sprint goed te laten verlopen en alle deelnemers aan boord te hebben, verstuurden we vooraf een uitleg over MURAL en was er een oefen-MURAL beschikbaar om de functies alvast uit te proberen. Daarnaast kregen de deelnemers een materiaalpakket met papier, fineliner, marker, post-its en wat lekkers thuisgestuurd. Deze materialen kwamen goed van pas bij de analoge opdrachten.

Deel 1: Brainstorm en Storyboard

Tijdens het eerste deel van de sprint hebben we de context van het vraagstuk en het doel van de sprint besproken. Op basis van de vraag hoe je statushouders kan bereiken zijn de deelnemers individueel gaan brainstormen met papier en stift. Met foto’s van de brainstormvellen deelden de deelnemers hun ideeën met elkaar. Vervolgens hebben we gezamenlijk nagedacht over de verschillende onderzoeksvragen die komende tijd beantwoord moeten worden. Met onderzoeksvormen en -vragen als startpunt, hebben de deelnemers in duo’s een onderzoeksplan opgesteld. Vervolgens heeft het team gestemd op het onderdeel dat ze het liefst zouden testen binnen de online innovatie sprint. De sprint is afgesloten met het uitdenken van storyboard voor de prototype-test. In het volgende deel van de sprint gaan we gezamenlijk het prototype maken en de test voorbereiden.

Wordt vervolgd…

Deel 2 – Maken van het prototype – en Deel 3 – Prototype testen worden worden in de komende weken uitgevoerd. Onze aanpak en ervaringen volgen.

Betrokkenen

Ook geïnteresseerd in een Online Innovatie Sprint? Lees hier meer of

Mail AdindaMail Maarten