← Terug naar actueel

LEGO SERIOUS PLAY

dienst • 0 min. leestijd

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een methodiek die de kracht (en het plezier) van bouwen in LEGO gebruikt om in groepen vraagstukken op te lossen. Door LEGO te combineren met metaforen en storytelling, worden inzichten verkregen en oplossingen en ideeën meteen uitgespeeld. De methodiek is gericht op een inclusief proces, waarin iedereen op een gelijkwaardige en actieve manier mee doet. Op die manier wordt kennis beter gedeeld, ontstaan uitkomsten met draagvlak en kan optimaal gebruik worden gemaakt van alle kennis en ervaring die bij individuen in de groep aanwezig is.

Mogelijke vraagstukken

Mogelijke aanpak

Skills building

Een LSP-workshop begint met ‘skills building’. Dit zijn individuele kennismakingsopdrachten om iedereen te laten wennen aan het denken in metaforen en het bouwen in LEGO.

Individueel bouwen

Wanneer iedereen het bouwen in de vingers heeft, gaan we aan de slag met het probleem. Alle deelnemers werken individueel aan hun eigen antwoord op of oplossing van de vraag, waardoor iedereen gehoord wordt.

LSP workshop

Teammodel

Wanneer je vraagstuk team gerelateerd is, is het waardevol (delen van) de individuele modellen te combineren tot één teammodel. Hierdoor wordt de totaaloplossing gebaseerd op alle individuen en daardoor gedragen in de groep.

Landschapsbouwen en verbinden

Wanneer het vraagstuk breder dan een team is, kunnen we de verschillende teammodellen combineren naar een ‘landschap’ waarin we zoeken naar verbindingen binnen de organisatie.

Mogelijke uitkomsten