← Terug naar actueel

LEGO SERIOUS PLAY

dienst • 0 min. leestijd

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een methodiek die de kracht (en het plezier) van bouwen met LEGO gebruikt om in groepen vraagstukken op te lossen. LSP combineert LEGO-stenen met metaforen en storytelling. Zo komt onbewuste kennis naar de oppervlakte waardoor inzichten worden verkregen. Door te spelen met de fysieke LEGO-modellen van de oplossingen en ideeën kan je verschillende scenario’s verkennen. De methodiek is gericht op een inclusief proces, waarin iedereen op een gelijkwaardige en actieve manier mee doet. Op die manier wordt kennis beter gedeeld en ontstaan uitkomsten met draagvlak. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van alle kennis en ervaring die bij de individuen in de groep aanwezig is.

Mogelijke vraagstukken

Mogelijke aanpak

Skills building

Een LSP-workshop begint met ‘skills building’. Dit zijn individuele kennismakingsopdrachten om iedereen te laten wennen aan het denken in metaforen en het bouwen met LEGO.

Individueel bouwen

Wanneer iedereen het bouwen in de vingers heeft, gaan we aan de slag met het vraagstuk. Alle deelnemers werken individueel aan hun eigen antwoord op of oplossing van de vraag. Vervolgens vertelt iedereen kort over het model dat gebouwd is, waardoor iedereen gehoord wordt.

LSP workshop

Teammodel

Wanneer je vraagstuk team gerelateerd is, is het waardevol (delen van) de individuele modellen te combineren tot één teammodel. Hierdoor wordt de totaaloplossing gebaseerd op alle individuen en daardoor gedragen in de groep.

Landschapsbouwen en verbinden

Wanneer het vraagstuk breder dan een team is, kunnen we de verschillende teammodellen combineren naar een ‘landschap’ waarin we zoeken naar verbindingen binnen de organisatie.

Invloeden en connecties

Als het vraagstuk ook gefocust is op de wereld buiten het team of de organisatie, kunnen ook externe invloeden gebouwd worden. Deze kunnen vervolgens verbonden worden met het teammodel. Op die manier kunnen we verkennen wat er zou gebeuren in het geval van verschillende toekomstscenario’s en ontstaat er een nog breder beeld van het team of de organisatie als onderdeel van een groter geheel.

Voorbeelden

Mogelijke uitkomsten

Heb je een vraagstuk waarvoor je LEGO SERIOUS PLAY wil inzetten?

Mail Bjørn   Mail Adinda 

We gebruiken een aantal principes van LSP ook in onze methode Storybuilding. Lees hier meer over Storybuilding.