← Terug naar actueel

Met buurtbewoners, de wijkraad en de gemeente via breed onderzoek en een creatieve sessie naar een gedragen wijkvisie met concrete oplossingen

30 June 2020 0 min. leestijd

In de wijk Sparrenburg in gemeente ‘s Hertogenbosch hebben de bewoners initiatief genomen om samen te werken aan een betere wijk. De wijkraad had behoefte aan een visie voor de wijk en kon daar onze hulp goed bij gebruiken. In een aantal sessies leerden de bewoners van de wijk zelf onderzoeken uit te voeren, deze te analyseren en hierop door te bouwen. Hierbij was heel veel ruimte voor zelf doen. Het wordt namelijk pas echt van de wijk zelf als de buurtbewoners het samen met elkaar doen.

Onze aanpak

Bij Zeewaardig geloven we in de kracht van zelf doen. Wij maken niet de visie voor je, wij helpen je de ingrediënten vinden voor de visie. Wat zijn de kansen en uitdagingen in de wijk? Aan de hand van een aantal sessies leerden we de bewoners hier zelf een antwoord op te vinden.

Training ontwerpen en faciliteren

De wijkraad van Sparrenburg speelde zelf een rol in het onderzoek, dus boden wij een training waarin ze leerden onderzoeken. Wij deden dit enerzijds door ze te trainen in de rol van facilitator en anderzijds door het meegeven van de juiste tools. Denk hierbij aan onderzoeks formats, interview gidsen en andere hulpmiddelen om het onderzoek te versterken.

Waarderend onderzoek

Met behulp van interview formats werden er straatinterviews gehouden door leden van de wijkraad. De focus lag hierbij op “wat willen de mensen?” en dus niet “waar klagen ze over?”, op deze manier denk je oplossingsgericht. Uit het waarderend onderzoek werden inzichten gehaald en het bereidde de bewoners van Sparrenburg voor op de rest van het traject.

Analyse

In de analyse werden de kansen en uitdagingen in de wijk naar boven gehaald door de beleving en ervaringen van de buurtbewoners te analyseren. Uit deze analyse kwamen 244 verschillende thema’s die zijn geclusterd tot 16 thema’s.

Wijkvalidatie

Tijdens de validatie werden de resultaten uit de analyse teruggegeven aan de wijk. Buurtbewoners konden hierop reageren en aangeven waar de prioriteiten liggen. Dit leidde tot acht thema’s:

  1. Actief Sparrenburg
  2. Bereikbaar Sparrenburg
  3. Georganiseerd Sparrenburg
  4. Groen Sparrenburg
  5. Verzorgd Sparrenburg
  6. Zorgzaam Sparrenburg
  7. Leeftijdsvriendelijk Sparrenburg
  8. Kindvriendelijk Sparrenburg

Co-creatie

In een co-creatie sessie met de gemeente, de wijkraad en een hoop enthousiaste buurtbewoners werden deze thema’s verder uitgewerkt aan de hand van acht thematafels. Aan elke tafel werd er verdiept in een eigen thema en werd deze gevisualiseerd door middel van een LEGO-model en een krantenartikel. Deze visuele werkvormen helpen om het proces laagdrempelig te houden, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Het krantenartikel voor ‘Bereikbaar Sparrenburg’

Het resultaat

Tijdens de co-creatie sessie zijn de verschillende thema’s vastgelegd in beeld en geluid. De video’s laten per thema zien hoe een buurtbewoner het krantenartikel presenteert en tegelijkertijd bepaalde stenen op het LEGO-model aanwijst. Voor elk thema is ook een mapje gemaakt met de geschreven aantekeningen en afbeeldingen van het LEGO-model en krantenartikel.

Één thema, Groen Sparrenburg, is verder geanalyseerd en uitgewerkt tot een themavisie met daarin doelen, strategieën en concrete ideeën. Ook zijn de belangrijkste punten uitgelicht in de video door middel van tekst. Voor de andere thema’s gebeurt dit binnenkort.

Betrokkenen