Ontwerpen voor Vertrouwen
← Terug naar actueel

Reflectie: Ontwerp ik voor vertrouwen?

0 min. leestijd

Ontwerpen biedt methodes voor burgers en overheden om samen te werken. Voor samenwerking is echter wederzijds vertrouwen nodig. Als ontwerpers een serieuze rol willen spelen bij het aanpakken van de grote vraagstukken waarmee Nederland wordt geconfronteerd, moeten we onszelf en onze klanten de vraag stellen: ontwerpen we voor vertrouwen?

Ontwerpen heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid

We leven in een wereld met grote uitdagingen. Burgers en overheden moeten steeds meer samenwerken en elkaar daarbij vertrouwen. Het vereiste wederzijds vertrouwen om te kunnen samenwerken blijkt echter lastig. Mensen en de overheid zien zichzelf vaak als tegenstanders. Dit is op zijn zachtst gezegd geen erg productief uitgangspunt.

Het vakgebied (Social) Design biedt principes, methodes en tools die zeer geschikt zijn om complexe vraagstukken aan te pakken en om samenwerkingen en vertrouwen te bevorderen. Daarom zijn ontwerpers zeer bekwaam (en naar onze mening verplicht) om een actieve rol in de samenleving te spelen, zowel als creatieveling als facilitator van verandering.

Drie principes voor het ontwerpen voor vertrouwen

Een vereiste voor een samenwerking is vertrouwen. Als er geen (wederzijds) vertrouwen is tussen de mensen die samenwerken, zal er geen creatief proces of gezamenlijke oplossing zijn. Als hier niet goed mee omgegaan wordt kan het echt mislopen, resulterend in de beëindiging van het samenwerkingsproces, minder vertrouwen of zelfs vijandigheid. Door vele jaren te werken aan maatschappelijke uitdagingen (waaronder een paar mislukkingen) hebben we geleerd dat we als ontwerpers ontwerpprocessen moeten creëren met vertrouwen in gedachten. Het ontwerpen voor vertrouwen zou een integraal onderdeel van ons werk als ontwerpers moeten zijn en de manier waarop opdrachten voor projecten worden gegeven.

In ons werk hebben we drie fundamentele principes geïdentificeerd voor het ontwerpen voor vertrouwen:

  1. Wederzijds begrip: bevorder bewustzijn voor en inzicht in verschillende perspectieven en ervaringen
  2. Gelijk speelveld: het mogelijk maken van een proces dat voor iedereen eerlijk en even toegankelijk is
  3. 3. Impact: zorg ervoor dat het proces meetbare en tastbare positieve effecten oplevert voor alle deelnemers
Ontwerpen voor vertrouwen

Maak je gepersonaliseerde Ontwerpen Voor Vertrouwen Cue kaart

Hoewel wederzijds vertrouwen moeilijk te bereiken kan zijn, is het vrij eenvoudig om te beginnen met het ontwerpen voor vertrouwen. In onze ervaring begint het allemaal met jezelf de juiste kritische vragen te stellen. Voor de Dutch Design Week bouwden wij met Zeewaardig een spiegel die je helpt te reflecteren op je eigen werk door de vraag ‘Ontwerp ik voor vertrouwen?’ te stellen. In de installatie creëerden ontwerpers en professionals uit het publieke domein hun eigen ‘Ontwerp Voor Vertrouwen Cue Card’. Het resultaat is een gepersonaliseerde tool bestaande uit een reeks reflectievragen die helpen bij het creëren van zelfbewustzijn en het opbouwen van vertrouwen tussen mensen en organisaties waarmee je samenwerkt.

Drie tools die je helpen bij het ontwerpen voor vertrouwen:

Ontwerpen voor Vertrouwen tools

Zelf aan de slag met ontwerpen voor vertrouwen. Haal inspiratie uit een van onze tools die we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld:

  1. Are we making impact? – De impact van participatie trajecten
  2. Wat Wil de Wijk – DIY toolkit voor community based participatief onderzoek
  3. Vol van Impact – Ga in gesprek over het maken van impact.