Participatie door Cocreatie Omslag
← Terug naar actueel

Participatie door co-creatie: ontwerp je eigen buurt

1 October 2015 • Gemeente Amsterdam 0 min. leestijd

Voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel West,  namen we een ontwerpteam met ambtenaren mee in een participatieve aanpak in de ontwikkeling van een nieuw gebiedsplan. Ambtenaren en collega’s bij maatschappelijke partners namen zelf interviews af en hebben daarmee ideeën en behoeften opgehaald. Zo hebben de deelnemers ontwerprichtlijnen opgesteld voor het gebieds- en bestemmingsplan en bewoners en ondernemers geënthousiasmeerd.

We willen ondernemers en bewoners betrekken in de ontwikkeling van hun buurt.

De gemeente Amsterdam, stadsdeel West, vroeg ons een participatieve aanpak te ontwerpen, realiseren en faciliteren in de voorontwerp-fase van het nieuw vast te stellen gebiedsplan voor Amsterdam Stadsdeel Oud-West. Hierdoor worden het plan breder gedragen door de verschillende stakeholders in de wijk en sluit het beter aan bij de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers. Daarnaast was het project een vliegende start voor het schrijven van het gebiedsplan.

Een fantastisch proces voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan. – Lid Bestuurscommissie, Gemeente Amsterdam

Aanpak

Participatie door Co-creatie Sessie

DIY-Interviews

Met een door ons ontwikkelde interview-kit, ging een grote groep ambtenaren de straat op om zelf met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan. Daarna wandelde het ontwerpteam, samen met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen door het stadsdeel om ervaringen en energie te delen. Participatie door Co-creatie Sessie

Co-creatie

In een co-creatie sessie, Design je buurt, gebruikten het ontwerpteam en bewoners en ondernemers ontwerptechnieken om ideeën over hun buurt in 2050 uit te werken en te visualiseren. Gebaseerd op de inzichten uit de interviews en wandelingen gaven het team en de betrokkenen richting aan de gebiedsplannen.

Participatie door co-creatie expositie

Expositie

In ‘De Hallen’, een expositieruimte in Oud-West, hebben we de resultaten van de co-creatie sessie aan de buurt gepresenteerd. Hier kwamen bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kijken naar de uitkomst van het project.

Op deze manier staan burgers en gemeente niet meer tegenover elkaar. – Beleidsmaker, Gemeente Amsterdam

Amsterdam OudWest

Resultaat

Betrokkenen

Het ontwerpteam bestond uit ambtenaren van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West. Tijdens de interviews gingen zij in gesprek met bewoners en ondernemers, die in de co-creatiesessie ook aanhaakten. De wandelingen waren ook samen met medewerkers van andere partijen uit het stadsdeel. We hebben dit project uitgevoerd in samenwerking met Being a Designer.