Amsterdam Nieuw West banner
← Terug naar actueel

Participatie voor de gebiedsplannen van Amsterdam Nieuw-West

1 April 2017 • Gemeente Amsterdam 0 min. leestijd

De uitdaging

“Hoe betrekken we bewoners en ondernemers bij gebiedsplannen?” De Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, zocht naar een manier om participatie in de praktijk beter te laten werken. Hoe betrekken we mensen en verzamelen we echte verhalen? Het doel: het ontwikkelen van breed gedragen gebiedsplannen voor vijf stadsdelen.

Om het brede draagvlak te realiseren, zocht Stadsdeel Nieuw-West een participatieve aanpak waarin iedereen bij het project betrokken wordt. Een aanpak die bovendien in de toekomst ingezet zou kunnen worden voor vergelijkbare projecten.

Onze oplossing

In vijf gebieden van Stadsdeel Nieuw-West gingen we de straat op. Samen met ambtenaren en een ontwerpteam onderzochten we het gebied én interviewden we bewoners. Met de zo behaalde resultaten kon het team thema’s ontwikkelen voor de gebiedsplannen en deze terugkoppelen aan de bewoners.

Wij willen bewoners betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe gebiedsplannen.

Onze aanpak

Na een kick-off waarin het ontwerpteam – een vaste groep medewerkers van de Gemeente Amsterdam – samenkwam om het proces door te nemen, werden de prioriteiten van de gebiedsagenda uitgediept als voorbereiding voor de interviews.

Amsterdam Nieuw-West interviews

De straat op

Daarna gingen we de straat op. In totaal zijn er 800 waarderende interviews gehouden. Waar hebben bewoners en ondernemers behoefte aan? Welke wensen zijn er? Ook werden er gebiedswandelingen gehouden. Hierbij haakten bewoners, ondernemers, woningbouwverenigingen en politie aan en vertelden over hun favoriete plekken in de buurt. Door de positieve benadering, werd gezocht naar de energie in plaats van klachten. Wat bleek: eigenlijk waren alle betrokkenen hartstikke trots op hun gebied.

Nog nooit zo lang met een ambtenaar gesproken. Wat een fijn gesprek! – Ondernemer

Amsterdam NieuwWest
Amsterdam Nieuw-West Analyse

Analyse sessie

In een analyse-sessie voegde het team de inzichten uit de wandelingen en interviews samen. Door te dromen over de gebieden en deze dromen te koppelen aan de gebiedsprioriteiten, konden ambtenaren een plan maken waarin energie en enthousiasme schuilt. Een tekenaar visualiseerde de gebiedsplannen.

Amsterdam Nieuw-West pop-up week

Pop-up week

In een pop-up week werden de visualisaties aan de bewoners en ondernemers gepresenteerd. Op verschillende plekken op straat, zoals in het winkelcentrum of op de markt, valideerde het team haar inzichten en haalde reacties op. Plannen en ideeën werden aan de hand van de reacties aangescherpt, aangevuld en ontwikkeld tot volwaardige gebiedsplannen.

Je spreekt elkaar makkelijker aan. Drijfveren zijn nu duidelijker en we begrijpen elkaar beter. – Programmamanager

De resultaten

Het is onze kerntaak om in gesprek te zijn met bewoners en ondernemers. Het proces en de methoden gaven nieuwe handvatten om dat gesprek meer te voeren vanuit kansen. – Gebiedscoördinator

Betrokkenen

Samen met Being a Designer begeleidden we vanuit Zeewaardig een ontwerpteam bestaande uit ambtenaren van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West. Tijdens het project ging het team het gesprek aan met bewoners en ondernemers van het stadsdeel en werden kennis en ervaring uitgewisseld met maatschappelijke organisaties, politie en woningbouworganisaties.