← Terug naar actueel

Storybuilding

dienst • 0 min. leestijd

Storybuilding is een *kwalitatieve* onderzoeksaanpak waarbij participanten samen een verhaal vertellen aan de hand van een door hen gebouwd LEGO-model.  Deze multi inzetbare methode is op basis van LEGO® SERIOUS PLAY® en Design Thinking principes ontwikkeld door Zeewaardig. Met storybuilding haal je persoonlijke en inspirerende data op die (in tegenstelling tot lange lijsten met cijfers) empathie opwekken bij de onderzoekende professional en de deelnemers onderling. Het geeft inzicht in de belevingswereld van de participanten en resulteert in goed te begrijpen, concrete en visuele resultaten. Niet geheel onbelangrijk, het is erg leuk om te doen; voor participant en onderzoeker!

Zet storybuilding in als je:

Wat levert het op?

Mogelijke aanpak

Scenario

Participanten van het onderzoek worden meegenomen in een (toekomst)scenario. Dit scenario introduceert bijvoorbeeld de ideale wijk van de toekomst en vormt het startpunt van het verhaal dat de deelnemers gaan maken. Met een aantal prikkelende vragen worden deelnemers uitgedaagd een verhaal te gaan vormen.

Verhaal schetsen

Deelnemers gaan aan de slag met hun ideale verhaal, waarbij getekend en geschreven wordt. Er wordt aandacht besteed aan waarom bepaalde elementen of personen in het verhaal voorkomen.

LEGO bouwen

Na het schetsen van het verhaal wordt er een stuk van het verhaal met lego gebouwd. Het LEGO-model kan een representatie zijn van een echte plek, maar mag ook een ideaalbeeld zijn. De LEGO-stenen dagen de deelnemers uit verschillende aspecten in hun model mee te nemen, en na te denken over het grotere plaatje.

Verhaal vertellen

Samen met de onderzoeker wordt er een verhaal voorbereid. Vervolgens wordt het verhaal in anderhalve minuut gedeeld aan de hand van het LEGO-model. De keuzes die er zijn gemaakt, en waarom deze belangrijk zijn worden hier benadrukt.

Waar hebben we storybuilding eerder toegepast?

Deze methodiek is al in verschillende projecten toegepast en de onderzoeks- en sessie resultaten zijn op een praktische manier meegegeven aan onze opdrachtgevers.

We hebben storybuilding onder andere toegepast bij:

Lijkt het je interessant om Storybuilding in te zetten in jouw project?

Mail BjørnMail Marlou