← Terug naar actueel

Energietranisitie Toolbox

dienst • 0 min. leestijd

Hoe breng je een transitie – met ingewikkelde keuzes en overwegingen – dichtbij de wereld van alledag? Om passende interventies te ontwerpen moeten deze aansluiten bij de zorgen en behoeftes van de bewoners. Voor veel bewoners is de overstap op stadsverwarming een ver-van-hun- bedshow. 

De toolbox

In de Energietransitie-toolbox zijn de interventies gebundeld die zijn uitgevoerd in Reyeroord. Hierdoor ontstaat er een overzicht van tools die gebruikt kunnen worden om bewoners mee te nemen in de energietransitie. De interventies in de toolbox zijn speciaal ontworpen voor bewoners in de wijk Reyeroord. Meer weten over dit project, lees dit artikel. Ze zijn niet alleen bedoeld om bewoners te informeren en activeren, maar ook om inzicht te krijgen in hun belevingswereld. Hierbij wordt gekeken naar de vragen die spelen en wat er nodig is om hen verder te brengen in het activeringsproces. Deze lessen zijn cruciaal bij het kiezen of ontwerpen van de juiste interventie op het juiste moment.

Vier activerings aspecten

Een transitie is een langdurig proces waarin bewoners een gedragsverandering doormaken. Om dit proces te begrijpen delen we het op in een viertal stappen:

Structuur van de toolbox

De interventies zijn onderverdeeld in drie categorieën: 1) Communicatie tools, 2) Ruimtelijke tools en 3) Contact in wijk-tools. Door een slimme combinatie in te zetten van deze verschillende categorieën, kan een brede groep bewoners efficiënt worden bereikt. De communicatie en ruimtelijke tools zorgen voor herkenbaarheid, zichtbaarheid en informeren

op grotere schaal. De contact in de wijk-tools zijn momenten waar de bewoners persoonlijk in contact komen met het projectteam. Belangrijk aan deze contactmomenten is dat dit de momenten zijn waar je als projectteam van bewoners kan leren. Je informeert de bewoners, maar essentieel is om niet alleen te willen zenden, maar ook daadwerkelijk behoeftes en zorgen van bewoners op te halen.

Meer weten? Neem dan contact op met Wies via: wies@zeewaardig.com.

Download de Energietransitie toolbox hier: