← Terug naar actueel

Design Sprint

dienst • 0 min. leestijd

In een design sprint ontwikkelen we in vijf dagen een nieuw ontwerp voor jouw product of dienst. Met inzichten over de gebruiker als uitgangspunt, doorloopt een team bestaande uit verschillende experts uit jouw organisatie en Zeewaardig ontwerpers een ontwerpproces. We beginnen de vijf dagen met het definiëren van de uitdaging en eindigen met een met gebruikers gevalideerd concept. Zo heb je in één week een vliegende start van je nieuwe dienst of product.

Mogelijke vraagstukken

Mogelijke uitkomsten

Mogelijke aanpak

Dag 1 | Onderzoek en analyse

De eerste sprintdag definieert het ontwerpteam het doel van de gehele sprint; wat wil het team aan het eind van de week bereikt hebben en wanneer is de sprint geslaagd? Dit doel is groot genoeg om creatieve vrijheid te hebben, en smal genoeg om het in vijf dagen te kunnen halen. Om alle kennis binnen de organisatie mee te nemen in het ontwerpproces, houden we expert interviews. Hierin wordt ook eerder gedaan onderzoek naar de gebruiker meegenomen.

Dag 2 | Ideeën

Door het combineren van inzichten vormt het team op de tweede sprintdag een ontwerprichting. Binnen deze richting ontwikkelt het ontwerpteam ideeën voor nieuwe producten of diensten of verbeteringen er van. Ideeën kunnen heel breed of concrete oplossingen voor een heel specifiek probleem zijn.

Dag 3 | Concepten

Na het ontwikkelen van ideeën, tilt het ontwerpteam deze naar concepten, die de dag erna in een prototype kunnen worden gegoten. Op de derde sprintdag wordt daarom een prototypeplan, bijvoorbeeld in de vorm van een storyboard, gemaakt.

Dag 4 | Prototypen

De vierde dag staat in het teken van het maken van een prototype. Dit kan een digitaal of fysiek prototype zijn. In een prototype worden alleen de meest onzekere en/of kritische aspecten van een ontwerp getest. Parallel wordt er een gebruikerstest opzet gemaakt, met stappen die de testpersoon gaat doorlopen en vragen die het team de gebruiker wil vragen.

Dag 5 | Testen

Op de laatste dag test het ontwerpteam het ontwerp door ‘echte’ gebruikers uit te nodigen om het prototype te proberen. Met de inzichten uit deze gebruikerstest worden daarna de stappen opgesteld waarmee je organisatie het ontwerp verder kan uitwerken.

Een sprint is een intensief programma, meestal bestaand uit vijf aaneengesloten dagen. Is het nou lastig om de agenda vrij te maken, kunnen de sprintdagen ook worden uitgespreid over een langere periode.

Waar hebben we al een design sprint gedaan?

De Sprint was niet alleen erg leuk en leerzaam, we hebben samen met Zeewaardig ook écht nieuwe invalshoeken voor onze dienstverlening kunnen ontdekken.

Een sprint is een intensief programma, meestal bestaand uit vijf aaneengesloten dagen. Is het nou lastig om de agenda vrij te maken, kunnen de sprintdagen ook worden uitgespreid over een langere periode.