← Terug naar actueel

Inzichtkaarten

dienst • 0 min. leestijd

Weet jij nog de belangrijkste drie inzichten van die ene sessie of conferentie een half jaar geleden? Of het nu gaat om medische wetenschap, customer research of marketingdata… Onderzoekssessies en workshops genereren een hoop nieuwe kennis. Maar lange powerpoints, pdf-documenten of je eigen aantekeningen zijn niet altijd de beste manier om die kennis toegankelijk te bewaren.

Hoe zorg je er dan voor dat die inzichten op een effectieve manier worden gedeeld? Dat jij, je collega’s, deelnemers en anderen makkelijk met die inzichten aan de slag kunnen gaan? Vanuit die behoefte heeft Zeewaardig ‘Inzichtkaarten’ ontwikkeld: een methodiek om data op een handige manier te verzamelen, delen én bruikbaar te maken.

Makkelijk kennis uit workshops, onderzoek en conferenties delen.

Wat zijn inzichtkaarten?

Inzichtkaarten zijn kaartensets met inzichten in verschillende thema’s. Elke kaart bevat een inzicht over een bepaald onderwerp, een verhelderende toelichting en een koppeling naar de brondata. Dit is eventueel aangevuld met een beeld of quote. Er zijn kaartensets voor verschillende soorten data:

Voor de dataverzameling en verwerking maken we slim gebruik van de expertise van de eindgebruikers van de kaarten. Met behulp van o.a. CIMO-logic CIMO-logic is een manier om je inzicht concreet op te schrijven, die nadruk legt op de context, interventie, mechanisme en uitkomst helpen we onderzoekers, deelnemers aan sessies en sprekers tijdens conferenties om de belangrijkste inzichten op een logische manier te verwerken. Het resultaat is een overzichtelijke set inzichtkaarten die in digitale én fysieke vorm heel erg toegankelijk zijn.

Inzichten gebruiken: kaarten met missie

Wat de inzichtkaarten ook bijzonder maakt is het gebruik. Geen opsommingen van bullet points in een ontoegankelijke powerpoint of pdf, maar een handzame set fysieke kaarten die je gewoon in je hand kan houden. Door deze fysieke vorm kun je ze makkelijk gebruiken in sessies en vergaderingen. We hebben verschillende werkvormen ontwikkeld om met de inzichtkaarten aan de slag te gaan:

Met deze werkvormen kun je de inzichtkaarten direct gebruiken. Kennis blijft zo niet meer achter in een rapport in een stoffige lade of op een onvindbare netwerkschijf. Sterker nog, ze wordt van grote waarde voor je organisatie.

Makkelijk inzichten delen

We hebben de inzichtkaarten-methodiek ontwikkeld om de toegankelijkheid van de resultaten van kwalitatief onderzoek te vergroten, maar de inzichtkaarten zijn ook geschikt voor andere toepassingen:

Samen inzichten verzamelen

Bij sessies en conferenties

In de context van een sessie of conferentie faciliteren we voor jou de verzameling van de inzichten. We ontwikkelen formats en werkvormen en zijn als facilitator aanwezig om deelnemers en sprekers te begeleiden bij het formuleren van de inzichten. In overleg met jou als opdrachtgever maken we een selectie van de gevonden inzichten en worden deze geclusterd. Daarna worden ze verwerkt tot prettig leesbare kaarten met een handig formaat.

Klant- en contextonderzoek

Inzichtkaarten zijn ook een goede methodiek voor het verzamelen van inzichten bij klant- en contextonderzoek. We faciliteren jou in het doen van kwalitatief context onderzoek en helpen het vertalen naar inzichten. Zo kom je tot een product of dienst die aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruiker en een gedragen oplossing in meerdere afdelingen binnen je organisatie.

Waar hebben we inzichtkaarten toegepast?

We hebben deze methodiek al in verschillende projecten toegepast om onderzoeks- en sessieresultaten op een praktische manier terug te geven aan onze opdrachtgevers. Zo hebben we inzichtkaarten onder andere gebruikt bij:

Wat een overzichtelijke manier om een grote set aan data inzichtelijk te maken 

Wil je inzichtkaarten gebruiken in jouw project? Of gewoon meer weten over de methodiek?

 Mail Bjørn