← Terug naar actueel

Wat Wil De Wijk Toolkit

dienst • 0 min. leestijd

Ga aan de slag voor de toekomst van je wijk en bouw samen een inclusieve wijkvisie, wijkplan of een sterke community.

Met de Wat Wil De Wijk Toolkit gaan je samen aan de slag voor de toekomst van jouw wijk. Elke wijk bestaat uit allerlei bewoners en partijen met verschillende perspectieven over hun wijk. Met behulp van een participatief proces kom je samen achter de behoeftes en wensen van de verschillende bewoners en betrokkenen. Die behoeftes worden door bewoners en gemeente gebundeld en als basis gebruikt voor een inclusieve wijkvisie, wijkplan of een sterke community waar de bewoners achter staan. Zo werk je aan een duurzame toekomst en relatie tussen de gemeente en de wijk.

Wat Wil De Wijk aanpak

Kick-off: Samen van start!

Je begint met een kick-off waar jullie kennismaken en samen het proces zullen vormgegeven. Zo kom je allemaal op één lijn.

Workshop: Leren over waarderend onderzoek

In de eerste workshop leren de deelnemers over ontwerpen en faciliteren. Ze worden klaargestoomd voor het aankomende proces en het doen van waarderend onderzoek.  De basis voor een goed resultaat Waar moet je op letten tijdens een kwalitatief interview, hoe zorgt je ervoor dat je interessante informatie ophaalt en hoe stel je de juiste vragen? Tijdens de workshop gaan we dit oefenen zodat de deelnemers er vertrouwd in voelen.

Waarderend onderzoek: De wijk in

De deelnemers van de workshop gaan de wijk in en houden interviews met hun buren en wijkbewoners. In het onderzoek worden inzichten opgehaald over de behoeftes, de beleving en ervaringen uit de wijk bij vele bewoners. Doordat de deelnemers het zelf doen komen ze er helemaal in.

 

Analyse: Wat zijn de kansen en uitdagingen?

Jullie analyseren de resultaten van het onderzoek om zo tot hoofdthema’s te komen. Je begint met een onderbuikanalyse: wat is je het meest bijgebleven? Je gaan onder andere aan de slag met heel veel post-its! Daarna ga je dieper in op de thema’s en worden de wensen en behoeftes van de bewoners vastgelegd.

Wijkvalidatie: Zijn we op de goede weg?

Je geeft de inzichten terug aan de wijk. Zijn alle bewoners het eens met de thema’s en de inzichten die zijn gevonden? Bijvoorbeeld met pop-up wagens door de wijk Zo kunnen we thema’s prioriteit geven en aanscherpen.

Creatieve sessie: De visie bouwen

Samen wil je op een creatieve manier concrete oplossingen en principes ontwikkelen voor bijvoorbeeld je wijkvisie. De groep wordt verdeeld in de hoofdthema’s en gaan daar een toekomstplan voor ontwerpen. Hoe ziet de wijk er in 2030 uit? Dit wordt gebouwd met behulp van LEGO. Er wordt een verhaal ontwikkeld over waarom jouw wijk in 2030 een prijs heeft gewonnen om zo de ideeën te presenteren aan de andere groepen.

Ik was met een heel ander idee hier naar toegekomen, dat we zouden aanhoren wat er zou gebeuren, maar we zijn gewoon heel erg actief betrokken geweest en enthousiast gemaakt om mee te denken over de nieuwe wijkvisie 2030.

– Bewoner Sparrenburg, Rosmalen

Afsluiting: Afronden in stijl

De hoofdthema’s worden verder uitgewerkt. En de resultaten worden overgedragen en je maakt een stappenplan voor de implementatie zodat de wijk er echt op vooruit zal gaan. Uiteraard maken jullie er een gezellige afsluiting van en reflecteren op het proces.

Het resultaat

Het eindresultaat is een overzicht van de wensen en behoeftes en aan de hand daarvan concrete uitgangspunten en principes van de wijk over thema’s die de bewoners belangrijk vinden. Dit overzicht kan worden gebruikt als onderlegger voor verdere besluitvorming in de wijk. Hierdoor worden beslissingen gemaakt op basis van de behoefte van de bewoners. Dit maakt dat besluiten beter, simpeler en sneller worden gemaakt. De vorm van het eindresultaat staat nog open. Misschien wordt het een schets, een filmpje of een geschreven document. Samen kijken we naar wat geschikt is voor de specifieke wijk.

De inzet van de Wat Wil De Wijk Toolkit in Sparrenburg, Rosmalen

In de wijk Sparrenburg in Rosmalen is de basis gelegd voor de Wat Wil De Wijk Toolkit. De wijkraad wilde samen met mede wijkbewoners aan de slag met een wijkvisie. Waar moet de wijk in de toekomst staan?

Het is hier juist om hoe de hele wijk erover denkt. Dus hoe begeleiden we nou een proces waarbij we de input van de bewoners boven water halen.

– Wilco Dona, projectgroep Sparrenburg, Rosmalen

Benieuwd naar hoe we de toolkit hier hebben gebruikt? Lees meer over onze aanpak voor de wijkvisie in Sparrenburg.

Wat bieden wij?

We gaan graag met jullie de uitdaging aan om te weten te komen wat de wijk wil. We hebben ervaren facilitators die het proces begeleiden Neem een kijkje naar onze bemanning en ontwerpers die meedenken aan ideeën voor goede en creatieve oplossingen. We leveren de aanpak en materialen die tijdens het proces nodig zijn en die dan later ook gebruikt kunnen worden. 

We springen in waar de wijk zelf vindt dat we nodig zijn, zo is er voor iedere wijk een gepersonaliseerde samenwerking tussen ons en de verschillende partijen. 

Geïnteresseerd?

Wil jij in jouw wijk aan de slag? Benieuwd naar mogelijkheden? Neem contact op voor een intake gesprek!

Mail Maarten

Of kijk op: www.watwildewijk.nl